Ομαδικά μαθήματα Tango
• για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή πίνακα, κάντε κλικ εδώ
• έναρξη μαθημάτων για όλα τα τμήματα, εκτός των αρχαρίων, τη Δευτέρα 2 Σπετεμβρίου.

Δωρεάν Μαθήματα Αρχαρίων
Δευτέρα & Τετάρτη, 20:00 - 21:00. Καμία χορευτική εμπειρία.
Τετάρτη, 22:00 - 23:30. Καμία χορευτική εμπειρία.
Έναρξη τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και για 2 εβδομάδες. Δηλώστε συμμετοχή online!


Αρχάριο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. Καμία χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο Β
Τετάρτη, 22:00 - 23:30. Καμία χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Α 
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Β  
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Γ  
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 6 μήνες χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Δ  
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 3 μήνες χορευρική εμπειρία.


Μεσαίο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.


Μεσαίο Β
Τρίτη, 22:00 - 23:30. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.


Μεσαίο/Προχωρημένο  
Πέμπτη, 22:00 - 23:30. 3+ χρόνια χορευτική εμπειρία.


Προχωρημένο Α  
Τρίτη, 20:30 - 22:00. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.


Προχωρημένο Β  
Δευτέρα, 22:00 - 23:30. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.


Καθοδηγούμενη πρακτική προχωρημένων  
Πέμπτη, 21:00 - 22:00. Για τα τμήματα προχωρημένο Α και Β

Συμπληρωματικά μαθήματα Tango

Τεχνική Ανδρών  
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα. Έναρξη την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.


Τεχνική Γυναικών & Χορογραφία  
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα. Έναρξη την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.


Χορογραφία Ι 
Πέμπτη, 20:30 - 22:00. Μεσαίο επίπεδο. Έναρξη την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου.


Χορογραφία ΙΙ 
Παρασκευή, 21:00 - 22:30. Προχωρημένο επίπεδο. Έναρξη την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα Yoga

Yoga (hatha flow)
Σάββατο, 13:45 - 15:15. Δηλώστε συμμετοχή online!

Φόρμα συμμετοχής