Ομαδικά μαθήματα Tango (για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή πίνακα, κάντε κλικ εδώ)

Δωρεάν Μαθήματα Αρχαρίων
Πέμπτη, 19:00 - 20:30. Καμία χορευτική εμπειρία.
Έναρξη την Πέμπτη 16 Μαϊου και για 3 εβδομάδες. Δηλώστε συμμετοχή online!


Αρχάριο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 6 μήνες χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο Β
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 6 μήνες χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο Γ
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 2 μήνες χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο Δ
Τρίτη, 19:00 - 20:30. Καμία χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Α 
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Β  
Τρίτη, 22:00 - 23:30. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.


Αρχάριο/Μεσαίο Γ  
Δευτέρα, 22:00 - 23:30. 3-6 μήνες χορευτική εμπειρία.


Μεσαίο
Πέμπτη, 22:00 - 23:30. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.


Μεσαίο/Προχωρημένο  
Δευτέρα, 22:00 - 23:30. 3+ χρόνια χορευτική εμπειρία.


Προχωρημένο Α  
Τρίτη, 20:30 - 22:00. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.


Προχωρημένο Β  
Τετάρτη, 22:00 - 23:30. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.


Καθοδηγούμενη πρακτική προχωρημένων  
Πέμπτη, 21:00 - 22:00. Για τα τμήματα προχωρημένο Α και Β

Συμπληρωματικά μαθήματα Tango

Τεχνική Ανδρών  
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα.


Τεχνική Γυναικών  
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα.


Χορογραφία  
Παρασκευή, 21:00 - 22:30. Προχωρημένο επίπεδο.

Μαθήματα Yoga

Yoga (hatha flow)
Σάββατο, 13:45 - 15:15. Δηλώστε συμμετοχή online!


YogaYourVoice  
Σάββατο, 16:00 - 18:00. Έναρξη ξανά από Σεπτέμβρη.

Φόρμα συμμετοχής

*** μετά τη λήξη της δοκιμασικής περιόδου, τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 19:00 - 20:30.