Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

Για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή πίνακα κάντε κλικ εδώ

  • Tango Group
  • Tango Extra
  • Yoga

Δωρεάν Μαθήματα Αρχαρίων
Δευτέρα & Τετάρτη, 20:00 - 21:00. Καμία χορευτική εμπειρία.
Τετάρτη, 22:00 - 23:30. Καμία χορευτική εμπειρία.
Έναρξη τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και για 2 εβδομάδες. Δηλώστε συμμετοχή online!

Αρχάριο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. Καμία χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο Β
Τετάρτη, 22:00 - 23:30. Καμία χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο/Μεσαίο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο/Μεσαίο Β
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο/Μεσαίο Γ
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 6 μήνες χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο/Μεσαίο Δ
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 3 μήνες χορευρική εμπειρία.

Μεσαίο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο Β
Τρίτη, 22:00 - 23:30. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο/Προχωρημένο
Πέμπτη, 22:00 - 23:30. 3+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Προχωρημένο Α
Τρίτη, 20:30 - 22:00. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Προχωρημένο Β
Δευτέρα, 22:00 - 23:30. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Καθοδηγούμενη πρακτική προχωρημένων
Πέμπτη, 21:00 - 22:00. Για τα τμήματα προχωρημένο Α και Β.


* έναρξη μαθημάτων για όλα τα τμήματα, εκτός των αρχαρίων, τη Δευτέρα 2 Σπετεμβρίου

Τεχνική Ανδρών
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα. Έναρξη την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.

Τεχνική Γυναικών & Χορογραφία
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα. Έναρξη την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.

Χορογραφία Ι
Πέμπτη, 20:30 - 22:00. Μεσαίο επίπεδο. Έναρξη την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου.

Χορογραφία ΙΙ
Παρασκευή, 21:00 - 22:30. Προχωρημένο επίπεδο. Έναρξη την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Yoga (hatha flow)
Δευτέρα, 19:00 - 20:00
Σάββατο, 13:45 - 15:15
(μπορείτε να παρακολυθήσετε και τα δύο μαθήματα ή μόνο το ένα μάθημα την εβδομάδα)

Δηλώστε συμμετοχή online!

Δήλωση συμμετοχής