Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

Για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή πίνακα κάντε κλικ εδώ

  • Tango Group
  • Tango Extra
  • Yoga

Δωρεάν Μαθήματα Αρχαρίων
Δευτέρα & Τετάρτη, 21:00 - 22:00. Καμία χορευτική εμπειρία. (Αρχάριο Γ)
Έναρξη τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και για 2 εβδομάδες. Δηλώστε συμμετοχή online!

Δωρεάν Μαθήματα για Φοιτητές
Τετάρτη, 17:00 - 19:00 . Καμία χορευτική εμπειρία.
Έναρξη την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και για 2 εβδομάδες. Δηλώστε συμμετοχή online!

Αρχάριο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. 4-6 μήνες χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο Β
Τετάρτη, 22:00 - 23:30. 4-6 μήνες χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο Γ
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. Καμία χορευτική εμπειρία. Έναρξη 20 Ιανουαρίου. Δωρεάν μαθήματα για 2 εβδομάδες.

Φοιτητική Ομάδα
Τετάρτη, 17:00 - 19:00. Καμία χορευτική εμπειρία. Έναρξη 22 Ιανουαρίου. Δωρεάν μαθήματα για 2 εβδομάδες. Μειωμένα δίδακτρα.

Αρχάριο/Μεσαίο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 21:00 - 22:00. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο/Μεσαίο Β
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 1 χρόνος χορευτική εμπειρία.

Αρχάριο/Μεσαίο Γ
Τρίτη, 19:00 - 20:30. 6 μήνες χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο Α
Δευτέρα - Τετάρτη, 20:00 - 21:00. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο Β
Τρίτη, 22:00 - 23:30. 2 χρόνια χορευτική εμπειρία.

Μεσαίο/Προχωρημένο
Πέμπτη, 22:00 - 23:30. 3+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Προχωρημένο Α
Τρίτη, 20:30 - 22:00. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Προχωρημένο Β
Δευτέρα, 22:00 - 23:30. 5+ χρόνια χορευτική εμπειρία.

Τεχνική Ανδρών
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα.

Τεχνική Γυναικών & Χορογραφία
Παρασκευή, 20:00 - 21:00. Όλα τα επίπεδα. 

NeoTango 
Πέμπτη, 20:00 - 21:00. Μεσαίο - προχωρημένο επίπεδο.

Χορογραφία
Παρασκευή, 21:00 - 22:30. Προχωρημένο επίπεδο. 

Καθοδηγούμενη πρακτική μεσαίων
Πέμπτη, 21:00 - 22:00. Για τα τμήματα αρχάριο-μεσαίο και μεσαίο.

Καθοδηγούμενη πρακτική προχωρημένων
Πέμπτη, 21:00 - 22:00. Για τα τμήματα προχωρημένο Α και Β.

Yoga (hatha flow)
Δευτέρα, 19:00 - 20:00
Σάββατο, 12:00 - 13:30
(μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα δύο μαθήματα ή μόνο το ένα μάθημα την εβδομάδα)

Δηλώστε συμμετοχή online!

Δήλωση συμμετοχής στα ομαδικά μαθήματα