Καθοδηγούμενη πρακτική

Στην καθοδηγούμενη πρακτική παίρνουν μέρος ζευγάρια που το χορευτικό τους επίπεδο είναι περίπου το ίδιο. Τα ζευγάρια μπορεί να είναι σταθερά, μπορούν όμως και να αλλάζουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η ομάδα αποφασίζει σε κάθε μάθημα, σε συνεννόηση με το δάσκαλο,  ποιο θα είναι το αντικείμενο της πρακτικής για τη συγκεκριμένη ώρα. Μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη κίνηση ή ομάδα κινήσεων, π.χ. sacadas, μπορεί να είναι η μελέτη μιας συγκεκριμένης ορχήστρας, ή μπορεί να είναι κάποιο γενικότερο θέμα όπως η ροή στη γραμμή χορού, ο χορός σε μια πίστα με πολύ κόσμο κλπ.

Στην καθοδηγούμενη πρακτική ο ρόλος του δασκάλου είναι διπλός. Αρχικά, βοηθά τα ζευγάρια να κάνουν εξάσκηση στο θέμα που έχουν επιλέξει. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, διδάσκει τον τρόπο και τη μέθοδο να δουλεύει και να κάνει πρακτική ένα ζευγάρι χωρίς την παρουσία δασκάλου.

Οι ώρες και οι μέρες της πρακτικής ανακοικνώνονται σε αυτή τη σελίδα στην αρχή κάθε μήνα. Θα σας δούμε το Σεπτέμβριο!